Revision av auktoriserade revisorer

i Göteborg

Granskning och rådgivning som du kan lita på

Kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv revision

Varför revision? Revision ska göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Våra revisionsmedarbetare följer ditt företag över flera år vilket innebär att vi är väl insatta i just ditt företags rutiner och förutsättningar. Detta leder i sin tur till att vi kan utföra revisionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.


Revision fungerar som en hälsokontroll av företagets redovisning och förvaltning.

Vi kontrollerar att företagets redovisning är av god kvalitet och följer gällande regelverk.

Utöver detta görs en kontroll av förvaltningen för att se att inga överträdelser har skett

(exempelvis förbjudna lån eller upprättande av kontrollbalansräkning). Revision är en extra trygghet för styrelse och aktieägare, men även för eventuella externa intressenter så som banker, leverantörer, kunder m.fl.

Revisionstjänster

  • Lagstadgad revision

  • Frivillig revision

  • Översiktlig granskning

  • Granskning enligt särskild överenskommelse

  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Granskning och Rådgivning som du kan lita på

Våra revisionslösningar är skräddarsydda för att säkerställa att ditt företag inte bara följer alla gällande regelverk utan också utnyttjar alla möjligheter för finansiell förbättring. Våra revisorer använder den senaste tekniken och metoderna för att erbjuda noggranna och pålitliga revisionstjänster.

 

Vi strävar efter att vara mer än bara din revisor – vi vill vara en partner som bidrar till din verksamhets långsiktiga framgång.