Gross Revision är din fullservicebyrå i Göteborg.

Våra tjänster

Vi levererar tjänster inom revision, redovisning och rådgivning av hög kvalitet.

Vi har erfarenhet av de flesta branscher och storlekar, med ägarledda aktiebolag som vår huvudsakliga målgrupp.

Onyx mindre

Redovisning

Vill du ägna din tid till att driva din verksamhet istället för drunkna i bokföring.

Våra redovisningskonsulter som följer REKO kan ta hand om din bokföring, löner, skatteredovisning, bokslut, årsredovisning, deklaration etc

Onyx mindre

Revision

Vi kan hjälpa dig med lagstadgad revision. Revision fungerar som en hälsokontroll av företagets redovisning och förvaltning.

Vi kontrollerar att företagets redovisning är av god kvalitet och följer gällande regelverk. Revision är en extra trygghet för styrelse och aktieägare, men även för eventuella externa intressenter så som banker, leverantörer, kunder m.fl.

Onyx mindre

Rådgivning

Vi som revisorer har erfarenhet av det mesta inom företagsrådgivning. En stor del av rådgivningen idag är skatterelaterad på ett eller annat vis. Det kan röra sig om ägarfrågor så som generationsskiften, bolagsbildning eller ombildning, företagsvärdering och överlåtelser . Vi har även erfarenhet av en mängd olika typer av utredningar.

Onyx mindre

Årsredovisning & Bokslut

Vi kan hjälpa dig med att göra årsbokslut och årsredovisning vid årets slut. Vi erbjuder även
konsultation av svåra bokslutsfrågor som kassaflödesanalys, koncernredovisning och
skatteoptimering.

Onyx mindre

Deklaration

Du behöver som företagare lämna in deklarationer till Skatteverket. Du kan få hjälp med bolagets alla deklarationer, din privata inkomstdeklaration och annan skatterådgivning.