Gross Revision i Göteborg - rätt val när ni behöver hjälp med Bokslut & Årsredovisning

Korrekt upprättat bokslut

Oavsett om ni har ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening skall bolagets räkenskapsår avslutas med en skatteberäkning, bokslut och årsredovisning. Det är många regler att hålla reda på vilket kräver både kunskap och bra mjukvara.

 

Som företagare kan det vara svårt att vara uppdaterad på alla områden och då kan det vara skönt att få hjälp med årsredovisning och bokslut. Hos oss kan du få hjälp med allt från stöd vid bokföringen till att vi upprättar skatteberäkningar, årsbokslut och årsredovisningar åt dig. Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper er också med koncernredovisningar och kassaflödesanalyser för stora bolag.

Årsredovisning till Bolagsverket

En årsredovisning upprättas efter varje räkenskapsår och presenteras på årsstämman av styrelsen. När den kontrollerats och godkänts av styrelsen ska den skickas in till Bolagsverket.


Detta ska ske senast sju månader efter bokslutsdagen, t.ex. om räkenskapsåret slutar 31 december ska årsredovisningen senast vara inne senast hos Bolagsverket den 31 juli året efter.


Du kan numera lämna årsredovisningen elektroniskt till Bolagsverket. Vi har rätt programvaror för att göra det åt dig. Det underlättar om styrelsen har svårt att träffas fysiskt eftersom ni kan signera årsredovisningen digitalt.