Gross Revision - Din rådgivare

i Göteborg

Erfarna revisorer att ta hjälp av

Rådgivning

Många företagare önskar sig ett bollplank. En erfaren person att bolla idéer med, både vad gäller verksamheten, ekonomin och skatter. Vi som revisorer har erfarenhet av det mesta inom dessa områden. En stor del av rådgivningen idag är skatterelaterad på ett eller annat vis. Det kan röra sig om ägarfrågor så som fåmansföretagsbeskattning, generationsskiften, bolagsbildning eller ombildning, företagsvärdering, överlåtelser. Vi har även erfarenhet av en mängd olika typer av utredningar avseende andra områden också.

Rådgivningstjänster

  • Köpa bolag

  • Ta in delägare

  • Företagsomstrukturering

  • Företagsvärdering

  • Utdelningsrådgivning

  • Rådgivning vid företagsöverlåtelser

  • Frågor om skatt & moms

Personligt anpassade strategier

Vår rådgivningstjänst är utformad för att ge dig värdefulla insikter och praktiska lösningar för många av dina ekonomiska frågor. Vi erbjuder rådgivning inom ett brett spektrum av områden, inklusive investeringsstrategier, riskhantering, pensionsplanering och affärsstrategiutveckling. Våra konsulter är din resurs för att navigera i komplexa ekonomiska landskap.