Dags att deklarera - Gross Revision hjälper dig att deklarera rätt

Upprättande av inkomstdeklaration

Vi bistår med upprättande av deklarationer för både privatpersoner och bolag. Vi ser till att deklarationen kommer in i tid och berättar hur mycket du ska betala och när.

 

Fåmansföretagare och 3:12 reglerna

Som fåmansföretagare i aktiebolag så är 3:12-reglerna betydelsefulla. Reglerna bestämmer hur du som fåmansföretagare beskattas för din lön och utdelning. Vi hjälper dig planera att du får så mycket som möjligt till lågbeskattad kapitalinkomst. Reglerna har förändrats en del under de senaste åren så det är bra att rådgöra med våra erfarna konsulter.

Skatterådgivning

Med hjälp av vår mångåriga erfarenhet och genom att ständigt hålla oss uppdaterade kan vi hjälpa er att följa och på bästa sätt dra nytta av skattemässiga lagar och regler. Som företagare är det många skattemässiga regler som måste följas för att undvika extra kostnader och rättsliga påföljder.